Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010


2 mounths ^^
i am in love with u ^^

we could sit in a corner
read poems to each other
drink good tea
and smell the books ^^
(i love the smell of the old books)


αποφασισμένα ανεκπλήρωτος έρωτας ^^

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου