Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009


you know that place between sleep and awake
the place where you can still remember dreaming?
that's where i 'll always love you,peter pan.
that's where i 'll be waiting.
^^

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου