Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

homesick,sick,useless,bad,fuck,out,meaningless,yours,hidden,scared,empty,sad,terrifying,fake,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου