Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011


Clyde : This here's Miss Bonnie Parker. I'm Clyde Barrow. We rob banks.
Bonnie : Whooee! A man with a record!


me & mike as bonnie & clyde
^^

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου