Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010


everything seemed clear to me, like one logical progression,
it felt like you and i were the greatest plan ever made and i had nothing to do with it ^^

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου