Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

a carton of dream a day contains
a bird made from folded paper, 45 grams of star, 20 grams of retro item,
10 tiny buttons, a borrowed flute, a clapper
from spain & you ^^

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου