Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010
Με τον όρο τελετουργία εννοείται ένα σύνολο κινήσεων που διαθέτουν συμβολικό νόημα διαφέροντας με αυτόν τον τρόπο από τις κινήσεις της καθημερινότητας. Η διαφορά θεμελιώνεται στο ιδιαίτερο νόημα που αποδίδεται στην τελετουργική πράξη με τη χρήση συγκεκριμένων συμβόλων.Η τελετουργία έχει έναν επικοινωνιακό ρόλο. ^^
03/10
kristi-anni-tzeni-katerina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου