Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
Every so often you meet a person who is different.
You cant put your finger on
what it is that attracts you on him, but he exudes a
silent power that's strange and beguiling ^^


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου