Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010


Corezone is a ceramic heart-shaped vessel that you can place your thoughts, feelings and emotions into. Write them down on pieces of paper and put them inside. You must then physically break your own heart to free them. ^^


Found via and it's love.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου