Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010u can say that we are like sex and the city girls
the only thing is that we are younger than them ^^

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου