Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010


it's been so long,
i feel so out of touch,
thoughts cloud my heart and head,
i think i think too much. ^^

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου