Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010Do your own thing, wherever you have to do it and whenever you want. Drop out. Leave society as you have known it. Leave it utterly. Blow the mind of every straight person you can reach. Turn them on, if not to drugs, then to beauty, love, honesty, fun. ^^

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου