Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010- Her eyes were like stars? I think that you mean diamonds. Everybody says diamonds.
- Well I like the stars much more than I like diamonds.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου