Τρίτη, 25 Μαΐου 2010


tiny trains..


h&m models and a normal german woman..


underground kiosks..


do you want a chocolate or a book, Fräulein Anke ?


you can spend seven different lives in berlin subways ^^

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου