Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

like tim burton's movie

teddy bears in a tree in the middle of aMsterdam

we couldn't find our way this day
but we were so happy happy girls

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου