Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

i'm in love and confused
i'm looking for myself.

secret# 27
dear you,
i can see right throught you.
i'm sorry you're so sad inside.
i'm too.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου