Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010


i had a dream last night that you
kissed me twice on my chest.
you were sad.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου