Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010


I couldn't resist it.
a danish artist in aMsterdam ^^
I trusted my instict
I followed the small streets
and I found black and white (free) exhibition about the man & the city.
I rang the bell and the big metal door opened
Huge room, interesting collages.

I felt like alice in wonderland ^^

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου