Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010


berliners love blue and red as muchas i love bl(u)e..

strange identity


i think of you during the most random times ^^


the most beautiful area of Berlin : Charlottenburg


spring & me
i need a suitcase to pack
the thoughts that i left behind ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου