Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010


i want this to be on my new white T-shirt ^^i want more love in this world ^^

i want to learn how to fly ^^

i want to touch u ^^


i didn't want it
but you have stolen my heart ^^

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου